Heeft u nog vragen? +31 6 20496466 of info@safecollege.nl

Zorg en Welzijn

Zorg

Voor veel organisaties in het maatschappelijke veld verzorgen wij opleidingen, trainingen, veiligheidsonderzoeken, workshops en adviesvraagstukken.

Onze training : Omgaan met ongewenst gedrag en agressie is geborgd door de link naar de wetenschappelijk onderbouwde systematiek F.I.R.S.T.™. De training is gericht op het vergroten van de emotionele, sociale, fysieke en mentale weerbaarheid van medewerkers.

Deze basistraining kent diverse specialistische verdiepingsmodules. Maatwerk voor iedere organisatie afzonderlijk wordt hierin aangeboden of voor u ontwikkeld.

Zorg en welzijn sector

Binnen de afdeling verzorgen wij opleidingen voor ziekenhuizen, zorginstellingen, jeugdzorginstellingen, organisaties voor maatschappelijke opvang, welzijnsinstellingen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, asielopvang, sociale diensten, uitvoeringsinstanties, ministeries en gemeenten.

Alt Text

Verdiepingsmodules

Binnen diverse disciplines bieden wij expertise aan. Een aantal actuele modules.

die momenteel door diverse opdrachtgevers worden gebruikt :
– Basis en verdiepingscursus radicalisering
– Communicatie tussen (sub) culturen
– Omgaan met verwarde cliënten
– Werken binnen de straatcultuur
– Vluchtelingen instroom en nu?

Naast deze modules leveren wij maatwerk voor uw organisatie. Actueel en praktijk gericht.

Subsidies

Om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren worden verschillende subsidies ingezet. Samen met u kijken we graag of er voor uw doelstellingen mogelijkheden beschikbaar zijn. U kunt hierover altijd contact met ons opnemen.