Heeft u nog vragen? +31 6 20496466 of info@safecollege.nl

Onderwijs

F.I.R.S.T. School voor jongeren

Binnen de sector onderwijs werkt Safe College onder de naam F.I.R.S.T. School. Wij bieden hierin programma’s en ondersteuning voor jongeren, zowel individueel als groepsgericht. De individuele ondersteuning betreft jongeren die tijdelijk niet aan regulier onderwijs deel kunnen nemen. Groepsgericht bestaat het aanbod uit een onderwijsmodule voor scholen binnen het PO en VO. Deze module kent een fysiek mentale aanpak waarin jongeren leren instinct, intuïtie en intellect te onderscheiden en op de juiste wijze in te zetten.

F.I.R.S.T. School voor docenten

Biedt individuele coaching en een cursusaanbod dat perfect aansluit op actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Een zeer praktische manier van vaardigheidstraining waarbij docenten elkaar van advies dienen. Er worden handvatten geboden die hun nut bewezen hebben. De authenticiteit van de docent staat centraal. Doel van onze inzet is minder spanning voor de docent en een prettiger werk en leefklimaat in de klas.

Alt Text

F.I.R.S.T. School en de scholen

Wij werken samen met de VU Amsterdam en de Fontys Sport Hogeschool op het gebied van onderwijs ontwikkeling. Wij werken voor HBO instellingen, MBO instellingen en scholen voor PO, VO en speciaal onderwijs.

F.I.R.S.T. School advies

Op het gebied van financiering, subsidies en voorzieningen kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit geldt ook voor onderzoeksvragen waar u ondersteuning in zoekt. Samen kunnen we bespreken welke mogelijkheden er liggen.